Miło nam poinformować, że 29 lipca 2021 r. jeden z klientów reprezentowany przez nasza Kancelarię wygrał prawomocnie przed Sądem ...
10 czerwca 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wydał kolejne ważne orzeczenia w sprawach frankowych (C-609/19 oraz w sprawach połą...
W polskim sądownictwie ukształtowały się dwie linie orzecznicze w zakresie postępowania z kredytami indeksowanymi do franka ...
W dniu dzisiejszym Izba Cywilna Sądu Najwyższego po raz kolejny odroczyła termin podjęcia uchwały w ...
29 kwietnia 2021 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok (sygn. akt C-19/20), który ma kolosalne znaczenie dla każdego ...