Kredyt we frankach

W latach 90. XX wieku oraz na początku wieku XXI popularną praktyką było zaciąganie kredytu mieszkaniowego lub hipotecznego, w szwajcarskiej walucie. Z biegiem czasu, ze względu na zmiany kursów walutowych, należności za raty wzrosły, zwiększając dług we frankach. Problem ten dotknął bardzo wielu Polaków, którzy obecnie potrzebują pomocy w unieważnieniu umowy lub rozwiązaniu sprawy w inny sposób.

Frankowicze – dlaczego wybierano pożyczkę w obcej walucie?

Znacząco wpływały na to dwie kwestie. Przy tego rodzaju umowie istniała możliwość uzyskania wyższej kwoty niż przy umowie w PLN, przy takiej samej zdolności kredytowej. Ponadto warunki finansowe były często korzystniejsze, a oprocentowanie niższe, w porównaniu z PLN. Była to więc opcja łatwiej dostępna oraz bardziej opłacalna.

Zadłużenie w CHF

Istniały dwa typy kredytów branych w szwajcarskiej walucie: denominowany oraz indeksowany. Pierwszy z nich cechował się tym, że kwota otrzymana od banku oraz harmonogram spłat były określone w umowie szwajcarską walutą (CHF). Środki były przeliczane, po kursie kupna, na walutę polską i wypłacane w tejże. Spłata kredytu również odbywa się w złotówkach (lub CHF), wedle kursu wymiany, który ustala bank.

Typ indeksowany bazował na tym, iż kwota określona w umowie z bankiem była podana w złotówkach. Frankowicze otrzymywali i oddawali kwotę w walucie polskiej, a wysokość rat zależała od bieżącego kursu CHF.

Powiązanie wysokości rat z kursem obcej waluty sprawiło zwiększenie rat oraz zwiększenie zadłużenia wobec banków.

Pomoc dla frankowiczów

Jest kilka sposobów na rozwiązania owej kwestii. Istnieje opcja przewalutowania zależności z CHF na PLN i spłaty długu w złotówkach oraz reklamacji, uznawanej na podstawie niedozwolonych klauzul. Jednakże niektórzy kierują sprawy do sądów, zwłaszcza w przypadkach, gdy banki tworzyły niezrozumiałe umowy i podawały zawiłe sposoby rozliczenia pożyczki.

Jeśli organ orzeka, że umowa jest nieważna od momentu, gdy została zawarta, można uzyskać unieważnienie zobowiązania spłaty reszty długu, tj. odsetek i nadwyżek. Należy jedynie spłacić kotwę określoną w umowie. Tego rodzaju sprawy o kredyty we frankach mogą doprowadzić do zobowiązania banku do oddania wpłaconych odsetek lub części uiszczonych rat.